Engelsk bulldogg


Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben