Tävlingslicens hos SKK

För att en tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är id-märkt och ägarregistrerad hos SKK.

Är din hund inte ägarregistrerad hos SKK har du möjlighet att göra detta i samband med ansökan genom att följa instruktionerna i webbtjänsten. Ägarregistreringen är förenad med en engångsavgift som betalas i samband med betalning av tävlingslicensen.Vid ägarregistreringen sparas dina personuppgifter i SKKs personregister. Personuppgifterna kan komma att användas för utskick av information/erbjudanden relaterade till SKK samt för marknadsföringsändamål. Detta kan avsägas genom att kontakta SKKs medlemsavdelning via e-post djurid@skk.se eller telefon 08-795 30 50.

Observera att du inte kan ansöka om tävlingslicens via denna webbtjänst om du har skyddade personuppgifter, om din hund har ett chipnummer som inte följer ISO-standard 11784 eller 11785 (till exempel hund som importerats från land utanför Europa) eller om du saknar svenskt personnummer. Ansökan görs i dessa fall genom att kontakta SKKs tävlingsavdelning.Har du frågor om tävlingslicenser är du välkommen att kontakta SKKs tävlingsavdelning via e-post tavling@skk.se

Maximum 15 characters

Födelsedatum
  

Maximum 25 characters

Maximum 25 characters

Medlem: 700,00 kr Ej medlem:840,00 kr
SKU
tavlings
Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben