/* If you want to hide the entire
  • element, not just the link, you might need to use JavaScript or a more specific class/id if available. */

    Agria Djurförsäkring är försäkringsbolaget som skapar trygghet för djur och djurägare sedan 1890. De har tagit fram hundrasförsäkringar speciellt anpassade för alla hundraser. En labradorförsäkring, en chihuahuaförsäkring, en schäferförsäkring och så vidare. Allt för att du och din hund ska kunna känna er trygga. Gå gärna in och läs mer om vad Agria kan erbjuda just din hund på agria.se.

     

    Agria samarbetar med SKK och andra intresseorganisationer som finns för djurägare. Tillsammans arbetar vi för att bidra till ökad djurvälfärd i samhället, förbättra avelsarbetet samt att öka kunskapen om djurens välmående som att sprida skadeförebyggande information till djurägare. I samarbete med SKK utser Agria Årets Hund och driver bland annat Agria och SKK:s forskningsfond.

    Copyright © Svenska Kennelklubben