/* If you want to hide the entire
 • element, not just the link, you might need to use JavaScript or a more specific class/id if available. */

  Föreningskunskap

  Vill du lära dig hur det är att arbeta i en klubbstyrelse så är det här kursen för dig. En gratis självstudiekurs som du kan göra själv eller tillsammans med andra.

  Svenska Kennelklubben erbjuder en gratis självstudiekurs i föreningskunskap som ger dig inblick i hur det är att vara förtroendevald i SKK-organisationen, vad de olika styrelserollerna innebär, vilka funktioner ett årsmöte har och mycket mer. Kursen går också igenom, det som många upplever, krångliga föreningsspråket. Om du inte redan sitter i en klubbstyrelse så hoppas vi att denna kurs ska inspirera dig till att svara ja nästa gång valberedningen frågar dig.

  Så här går det till

  Det är en självstudiekurs vilket innebär att du kan göra den när du själv känner att du har tid. Du kan göra den helt själv eller tillsammans med andra. Det fungerar lika bra att göra den från datorn som via din surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom den är gratis har du tillgång till kursen hur länge och när du vill. 

  Beskrivning av kursen

  Kursen består av fyra delar, som tar upp följande ämnen, föreningar, styrelsearbete, kommunikation & årsmöte. Inom varje del går man djupare in på ämnet. Det finns också några ”fall” att fundera över samt flera quiz för att testa kunskapen.

  Målgrupp

  Kursen är öppen för medlemmar i SKK-organisationen.

  Kontaktperson: Nina Berggren, nibe@skk.se

  Starta kursen här

   


  Beskrivning
  Copyright © Svenska Kennelklubben