Konstsamlingar & Museum

Svenska Kennelklubbens konstsamlingar har utökats väsentligt sedan de första stegen mot ett museum togs av SKK:s dåvarande ordförande, K.G. Fredricson, inför klubbens 100-årsjubileum 1989. SKK:s centralstyrelse beslutade att på auktion köpa in målningen Jaktrast av 1600-talsmålaren David Klöcker Ehrenstrahl som 100-årspresent till SKK och som grundsten till SKK:s museum - för bevarande av svensk och nordisk kynologisk konst.
År 2004 bildade SKK Svenska Kynologiska Akademin, vilken sedan dess sköter museets samlingar. Inför klubbens 125-års jubileum beslutade akademin att ge ut en bok över valda delar av samlingarna. Urvalet är en kombination av verk utförda av berömda konstnärer och konst med uttalad proveniens och i synnerhet av kynologiskt intresse.

Författare: Renée Sporre-Willes 


Medlem: 350,00 kr Ej medlem:420,00 kr
SKU
540077
Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben