Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende

Vill du lära dig mer om våra hundraser, deras funktion och arbetsområde, hundars beteende, mentala egenskaper och hur du kan påverka din hunds agerande och uppträdande? Funderar du på hur hundars mentalitet kan beskrivas och testas samt hur resultaten kan användas. Anmäl dig då till Svenska Kennelklubbens nya distansutbildning.
Copyright © Svenska Kennelklubben