Överklaga ett röntgenärende till Nordiska Panelen

Om man av någon anledning inte är överens om det avläsningsresultat man har fått på sin hund så kan man överklaga röntgenärendet till Nordiska Panelen. OBS: Opererad led kan inte överklagas. Panelen består av avläsande veterinärer i de övriga nordiska länderna (Danmark, Finland och Norge). SKKs avläsare bedömer inte ärendet igen.

När ett ärende skickas iväg till Nordiska Panelen så sänder man med alla röntgenbilder av aktuell led, som tagits av hunden, vid samtliga röntgentillfällen som bedömts av SKK. Veterinärerna i panelen får inte veta vilket resultat hunden fått av SKK och inte heller varandras resultat. För att överklaga ett röntgenärenden fyller ägare/innehavare av avelsrätt/fodervärd i nedanstående uppgifter och sänder in det till SKK.  Utöver det betalar vederbörande in 900kr/ledpar, man vill överklaga. Enligt beslut taget av NKU (Nordisk Kennel Union) får man som ägare inte ta del av varje lands avläsning utan man får ett sammantaget resultat av bedömningarna.

Det ta upp till 6 månader innan man får ett slutgiltigt svar. Resultatet från Nordiska Panelen är definitivt och kan aldrig överklagas. Det ersätter hundens tidigare resultat, som kommer att makuleras. Om det är så att resultatet i panelen blir bättre än det ursprungliga resultatet från Svenska Kennelklubben, kommer beloppet för det aktuella ledparet att återbetalas.

Återbetalningen sker till samma betalsätt som ni gör betalningen. 


Pris: 900,00 kr
SKU
800075
Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben