SKKs digitala plattform

Här kan du som har anmält dig till Svenska Kennelklubbens distansutbildningar logga in i SKKs digitala plattform PING PONG.

Copyright © Svenska Kennelklubben