/* If you want to hide the entire
 • element, not just the link, you might need to use JavaScript or a more specific class/id if available. */

  Vad är mobilt bank-id?

  En e-legitimation är en elektronisk ID-handling som du kan använda för att på ett säkert sätt identifiera dig på Internet, på motsvarande sätt som du använder ett körkort eller vanligt ID-kort för att identifiera dig.

  En e-legitimation kan även användas för att skriva under dokument elektroniskt via Internet och är lika juridiskt bindande som om du med en penna skulle ha skrivit under dokumentet med en vanlig namnteckning.

  Att använda en e-legitimation gör det enklare för dig att utföra olika tjänster hos många olika myndigheter, kommuner och företag över Internet.

  Svenska Kennelklubben har valt att koppla BankID till Mitt SKK.

   

  Kontakt och Support

  Har du problem med din e-legitimation kontakta din utgivare av e-legitimationen. Vanligtvis din bank.

  BankID har en gemensam supportsida som nu når här: BankID support 

   

  Utgivare av e-legitimation

  Kontakt information

  Copyright © Svenska Kennelklubben