/* If you want to hide the entire
 • element, not just the link, you might need to use JavaScript or a more specific class/id if available. */
  1. Allmänt

  1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal och anmälningar som görs digitalt via vår webbplats www.mittskk.se

  1.2 Genom att signera ett avtal eller göra en digital ansökan accepterar du dessa villkor i sin helhet.

  1. Digital Signering

  2.1 Digital signering av avtal är juridiskt bindande och motsvarar en traditionell underskrift på papper.

  2.2 Vid digital signering använder vi Svenskt BankID för att säkerställa din identitet och avtalets giltighet.

  2.3 Det är ditt ansvar att säkerställa att den e-postadress eller det telefonnummer som används vid signering är korrekt och tillhör dig.

  1. Ansökan

  3.1 Ansökan till tjänster eller evenemang via vår digitala plattform är bindande.

  3.2 Efter att ansökan har skickats in, kommer du att få en bekräftelse via e-post. Om du inte mottar en bekräftelse inom rimlig tid, vänligen kontakta oss.

  1. Personuppgifter

  4.1 Vid digital signering och anmälan kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

  4.2 Vi samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra avtalet eller anmälan.

  4.3 Du har rätt att när som helst begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter.

  1. Ansvarsbegränsning

  5.1 Vi ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår på grund av tekniska problem, felaktig användning av plattformen, eller externa faktorer utanför vår kontroll.

  5.2 Vi ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar som uppstår vid digital signering eller anmälan som beror på att du lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

  1. Ändringar av Villkoren

  6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Ändringar träder i kraft när de publiceras på vår webbplats.

  6.2 Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om eventuella ändringar av villkoren.

  1. Gällande Lag och Tvistlösning

  7.1 Dessa villkor regleras av svensk lag.

  7.2 Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om en lösning inte kan uppnås, ska tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

  1. Kontaktuppgifter

  8.1 För frågor om dessa villkor, digital signering eller anmälan, vänligen kontakta oss på:

  • E-post: mittskk@skk.se
  • Telefon: +46 (0)8 7953000

   

  Copyright © Svenska Kennelklubben