Personuppgifter

Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar SKK Shop.

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på skkshop@skk.se.

 1. Vilka personuppgifter sparar SKK Shop om mig?
  1. När jag handlat på Skkshop.skk.se
  2. Mitt konto
  3. För hanteringen av kundservice ärenden
  4. Om du deltagit i en tävling
  5. För att utveckla och förbättra produkter och tjänster
  6. För att uppfylla företagets rättsliga förpliktelsers
 2. Hur länge sparar SKK Shop uppgifter om mig?
 3. Hur ändrar jag min preferens för kommunikation från SKK Shop?
 4. Hur vet jag att informationen som SKK Shop har om mig är lagrat på ett säkert sätt?
 5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?
 6. Hur får jag uppgifter som SKK Shop har om mig raderade?
 7. Hur begär jag ut en sammanställning av den information som SKK Shop sparat om mig?
 8. Hur hanterar SKK Shop cookies?
 9. Delar SKK Shop information om mig med tredje part?
 10. Från vilka källor hämtar SKK Shop uppgifter om mig?
 11. Kommer SKK Shop ändra den här integritetspolicyn?
 12. Vem är ansvarig för de personuppgifter SKK Shop samlar in?
 13. Om jag har frågor om dataskydd, vart vänder jag mig?

  

1.1 Vilka uppgifter spar SKK Shop om mig som handlat på skkshop.skk.se?

För att uppfylla vår del i köpeavtalet att leverera och ta betalt för de produkter och tjänster du köpt hos oss spar vi följande uppgifter: 

 • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Födelsedatum
  • Mobilnummer
  • Adress
  • Betalsätt
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Kommunikationspreferens
  • Köphistorik
  • Användaruppgifter för Mina sidor
  • Kommentarer som du själv valt att lämna

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa leverans av dina produkter och tjänster, ta betalt, hantera ärenden i Kundservice, identifikation, marknadsföring, hantering av garanti- och reklamationsärenden, avisera status på din leverans samt låta dig logga in på Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

För att genomföra ett köp på skkshop@skk.se måste du aktivt godkänna våra köpevillkor. I samband med det godkänner du även vår integritetspolicy.

Uppgifter lämnade i samband med köp i vår e-handel sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.

1.2 Vilka uppgifter spar SKK Shop om mig på Mitt konto?

För att fullfölja köpeavtalet samt i syfte att tillgodose vårt gemensamma intresse samlar vi följande uppgifter om dig under Mitt konto:

 • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Adress
  • Kommunikationspreferens
  • Dina recensioner
  • Köphistorik
  • Användaruppgifter för Mina sidor

Vi hanterar dina uppgifter för att du ska kunna följa din order, se köphistorik, administrera dina kommunikationspreferenser,  uppdatera dina egna uppgifter samt administrera inloggningsuppgifter för Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

Uppgifter på Mina sidor sparas i 36 månader efter det att du genomförde ditt senaste köp på skkshop@skk.se

1.3 Vilka uppgifter spar SKK Shop för att hantera ärenden?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) att lösa ärenden eller av kundservicekaraktär spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Kommentarer, synpunkter och svar som du själv valt att lämna till oss i e-post eller via kontaktformulär på vår hemsida.

Uppgifter som SKK Shop inte spar men ändå tar del av är:

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera i samband med olika ärenden, hantering av returer, reklamationsärenden, information om annulleringar, återbetalning.

Ärenden som är inskickade till oss via e-post eller via formulär på vår hemsida sparas tills ärendet är avslutat.

Uppgifter som du själv valt att lämna angående SKK Shops varumärke, produkter eller tjänster på annan plats på internet, tex i blogg eller social kanal, sparas i enlighet med gällande regler för respektive plattform och är inget SKK Shop kan ta ansvar för.

1.4 Vilka uppgifter sparar SKK Shop om jag deltagit i en tävling?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) och i syfte att genomföra, utvärdera och administrera tävlingar spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
  • Postadress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Kommentarer och svar som du själv valt att lämna.
  • Ev. tillåtelse att skicka e-postmarknadsföring

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera före och efter tävling samt administrera vinst.

Uppgifter som lämnats i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad.

1.5 Vilken information samlar SKK Shop in i syfte att utveckla och förbättra produkter och tjänster?

I syfte att ständigt förbättra våra produkter och tjänster samt kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse (berättigat intresse) spar vi följande uppgifter.

 • Teknisk information t.ex. IP-nummer, device, information om cookies
  • Köphistorik
  • Feedback på våra produkter och tjänster
  • Demografisk information t.ex. ålder och kön
  • Geografisk information t.ex. språkpreferens och plats
  • Klick- och besökshistorik

Vi hanterar dina uppgifter i syfte att anpassa och förbättra vår SKKSHOP.SKK.SE, utveckla och förbättra vårt erbjudande, sortera in kunder i segment baserat på intresse och beteendemönster, jämföra historiska data samt förbättra IT-system.

Personuppgifter lagrade i syfte att analysera och förbättra vårt erbjudande sparas i 36 månader.

1.6 Vilka uppgifter spar SKK Shop för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

SKK Shop spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

 

2. Hur länge spar SKK Shop uppgifter om mig?

SKK Shop spar aldrig en uppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

3. Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från SKK Shop?

Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (på- eller avregistrera dig för kommunikation) genom att logga in på mina sidor på skkshop.skk.se.

4. Hur vet jag att informationen som SKK Shop har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på skkshop@skk.se så hjälper vi dig.

5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade.

Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här

6. Hur kan jag få uppgifter som SKK Shop har om mig raderade?

Kontakta oss via vårt formulär så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre kunna logga in på mina sidor på skkshop@skk.se. All tidigare historik om dig som till exempel köp skkshop.skk.se kommer att gå förlorad. Givetvis är du alltid välkommen att skapa nya inloggningsuppgifter om du så önskar.

Om du önskar avsäga dig kommunikation via e-post klickar du enklast på länken längst ner i ditt senaste e-post som du fått av oss.

7. Hur får jag en sammanställning av den information som SKK Shop sparat om mig?

Du som vill får en sammanställning av den information som vi sparat om dig vänligen kontakta oss via detta formulär. Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.

8. Hur hanterar SKK Shop cookies?

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.

Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies.

9. Delar SKK Shop information om mig med tredje part?

Dina uppgifter kan delas med s.k. Personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för SKK Shops räkning.

Logistikpartner
För att kunna plocka och skicka varor

Transportör
För att kunna leverera de varor du köpt hem till dig eller till ditt utlämningsställe

E-post klient
För att kunna kommunicera via e-post till exempel leveransbekräftelser och marknadskommunikation

Betallösning
För att kunna ta betalt för produkter och tjänster

IT-tjänster
För att kunna erbjuda tekniska plattformar där du kan möta oss till exempel e-handelsplattform

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja information om dig till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden.

Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.

10. Från vilka källor hämtar SKK Shop uppgifter om mig?

Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.

11. Kommer SKK Shop ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. SKK Shop har alltid alla versioner av den här policyn sparade. Detta är version 1.0.

12. Vem är ansvarig för de personuppgifter SKK Shop samlar in?

Svenska Kennelklubben,  org. nummer: 802001-7607 på adressen Box 771 19127 Sollentuna är ägare och ansvarig för de personuppgifter som Svenska Kennelklubben samlar in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

13. Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på SKK Shop, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på SKK Shop är du alltid välkommen att kontakta oss på skkhop@skk.se.

Tillbaka till toppen av sidan

 

 

Copyright © Svenska Kennelklubben