Betala med inteckningskort

Du kan inte handla med inteckningskort via SKK Shop. Men du kan beställa våra produkter via post och betala med inteckningskort. Korten gäller i tre år, du kan använda dina inteckningskort fram till sista december. Postens stämpeldatum gäller.


Observera att vi endast tar emot inteckningskort – inga kontanter – samt att beställningen ska göras till SKKs kansli. Beställningen inklusive rätt antal inteckningskort skickas till Svenska Kennelklubben, Receptionen, Box 771, 191 27 Sollentuna.

Fraktkostnaden är samma som för SKK Shop: 49:- per beställning. 


Vi utjämnar alltid priset uppåt till hela hundratal. 

Exempel:

  1. Handlar du för 250 kr blir totalpris inklusive frakt 299 kr, vilket är lika med 3 inteckningskort.
  2. Handlar du för 390 kr blir slutpriset 5 inteckningskort (390 kr + 49 kr = 439 kr = 5 inteckningskort). Förslagsvis fyller du upp med varor till jämna hundratal.

Inteckningskort kan, förutom vid postbeställning, endast lösas in i länsklubbs hedersprismonter och SKKs försäljningsmonter på länsklubbs utställning eller på Stockholm Hundmässa i SKK monter samt i butiken på SKKs kansli i Sollentuna. De inlöses endast mot SKK artiklar/hederspriser.

Frågor rörande betalning med inteckningskort besvaras av 08-795 30 00. 

OBS! SKK fråntar sig allt ansvar för förkomna beställningar inklusive inteckningskort. Vid beställningar av högre värde rekommenderar SKK att beställningen skickas som Rek.

Copyright © Svenska Kennelklubben