/* If you want to hide the entire
  • element, not just the link, you might need to use JavaScript or a more specific class/id if available. */

    Klubbar och företag som vill beställa från vårt sortiment hänvisas till vår klubbshop där ni enkelt ansöker om konto. Efter klubben/förtaget blivit godkänt kan ni enkelt beställa ur vårt sortiment.

    Copyright © Svenska Kennelklubben